Hva vil vi?

Målrettet arbeid:

Dette ønsker vi å gjøre!

 • Sørge gjennom tiltak for at jenter i alder 12-19 får like utviklingsmuligheter innen fotballen som det gutter har i dag.
 • Jobbe for å hindre frafall i fra 16-19 års alderen av, og med det bidra til at jenter spiller fotball lengre.
 • Styrke skjøre klubbmiljøer på leder- og trenersiden gjennom kompetansebygging og aktiv part i oppfølgingsarbeidet.
 • Styrke skjøre klubbmiljøer på leder- og trenersiden gjennom kompetansebygging og aktiv part i oppfølgingsarbeidet. .
 • Klubbene vi samarbeider med må selv gjøre en satsing på kvinnefotball, og krav er satt.
 • Styrke spillerutvikling - Dyrke frem enerne – eierskap til egen utvikling.
Foto: Hordalandsfotball.no
Foto: Hordalandsfotball.no
 • Ta i bruk teknologi som video, belastningstyring og tracking.
 • Referanser gjennom eliteturneringer, treningsleir, akademitreninger og studieturer.
 • Vi ønsker med oss samarbeidspartnere som ser samme samfunnsverdi som oss i å inngå slike samarbeidsavtaler.
 • Øke gjennomsnittsalderen i Toppserien/seniorfotballen på spillere fra 22 år.
 • Oppnå IL Sandviken Toppfotball sine målsetninger i vedtatte «Strategiplan 2018-2020».