Mål og visjoner

jenter skal ha

Samme muligheter for utvikling som gutter

Fotball er Norges desidert størtse jenteidrett med over 110 000 spillere. Vi går nå sammen med 10 store klubber i Hordaland og Sogn og Fjordane. Vi har forpliktet oss gjennom en felles plattform, tiltak, prosjektmål, krav og forventninger til hverandre til å enes om en felles visjon for Toppfotballsamarbeid Vest:

"Sammen skal vi sikre at jenter i alderen 12-19 år får like utviklingsmuligheter innen fotballen som det gutter har"

IL Sandviken er en klubb med stolte tradisjoner. Siden 70-tallet har klubben vært en pioner i norsk kvinnefotball. Storhetstiden på 90-tallet ble kronet med gull i cup'en og bronse i serien i 1995. I strategiplanen for perioden 2018-2020 er det definert hovedmål, iverksatt virkemidler og tiltak for å bli en klubb å regne med i toppfotballen fremover.

Foto: Hordalandsfotball.no

Samarbeidsklubber

Toppfotballsamarbeid Vest ledes an av IL Sandviken Toppfotball. Samarbeidet inkluderer følgende klubber:

  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title
  • title